Existential

2019

Dictionary.com 2019 yılının kelimesi olarak “Existential”ı belirledi. Oxford Sözlük ise “Climate Emergency”yi seçmiş. Existential varoluşsal – hayatî anlamına